• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  

بسمه تعالي


قابل توجه همكاران محترم بايگان 

لطفا جهت ارسال مدارك براي ثبت در پرونده هاي الكترونيكي از فرمت "TIF."، وضوح تصوير 200 و حجم كمتر از 300 استفاده نماييد.

اطلاعيه

سوابق دانشجويان ورودي سال 1395 كه ثبت نام اينترنتي آنها تاييد گرديده است، به بايگاني تصويري اضافه گرديد.